پنجمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از 27 شهریور تا 17مهرماه سال 95 در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین09:00 الی 12:001395/06/27آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/28مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/29پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/31حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/07/03انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/07/04پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00 الی 17:00آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/07/05رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/07/06حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/07/07مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/07/10حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/07/11آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/07/12مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/07/13پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/07/14 حسابداری امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/07/17 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :