برنامه هفتمین دوره  آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه از سوی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هفتم از سوم تا بیستم دی‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
 کارشناسان09:00 الی 12:00:001396/10/03مکاتبات (دیدگاه 5) اتوماسیون اداری
 راهبر 13:00 الی 16:00آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/04مکاتبات(دیدگاه4) اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/05پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
 13:00 الی 16:00تشکیلات سازمانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/06مسئولین ثبت دیدگاه5اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/09پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
 13:00 الی 16:00مدیریت اموال (نظام نوین اموال دولتی) لجستیک
راهبر09:00 الی 12:001396/10/10زیرسیستم های ECE،فکس ، ایمیلاتوماسیون اداری
کارشناسان 13:00 الی 16:00حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
راهبر09:00 الی 13:001396/10/11راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/12 فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر13:00الی 16:00آیتم خدمات کشوری در دیدگاه
رابطین09:00 الی 13:001396/10/13مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/16حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر13:00الی 16:00 آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/17مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001396/10/18راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/10/19حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/10/20نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :