برنامه سومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریورماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره سوم از چهاردهم مردادماه تا یکم شهریورماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 11:001396/05/14مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/05/15مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001396/05/16پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001396/05/17حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/05/18 مدیریت امواللجستیک
رابطین09:00 الی 12:001396/05/21پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
کارشناسان14:00 الی 17:001396/05/21آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001396/05/22راهبر مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001396/05/23حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001396/05/24مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/05/25حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001396/05/28آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001396/05/29مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001396/05/30

آموزش فیچر شیفتی

حضور و غیاب

منابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/05/31انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین09:00 الی 13:001396/06/01 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :