دامنه همکاری‌های چارگون و شرکت افرانت با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه، توسعه یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت افرانت نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، بیمه، مکمل، حقوق و دستمزد، پرسنلی، آموزش و ارزیابی عملکرد از راهکار مدیریت منابع انسانی دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی انتخاب کرده است تا از مزیت‌های دقت و سرعت در عملکرد پرسنل، شفافیت در سیستم، ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های مستند، کنترل و ارزیابی نامحسوس آن، بهره‌مند شود.
با استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در شرکت افرانت امور کاری 200 پرسنل این شرکت پوشش داده می‌شوند. استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه در این شرکت علاوه بر افزایش اثربخشی فعالیت‌ها به رضایتمندی پرسنل و سازماندهی بهتر آنها، نیاز کمتر به تشریفات و کنترل فرآیندهای اداری و نشاط سازمان منتهی می‌شود.
یکپارچگی و ارتباط نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه این مجموعه را به یکی از کامل‌ترین مجموعه نرم‌افزاری این حوزه بدل کرده است. نگاه فرآیند محوری و ضابطه‌مند نسبت به قوانین و مقرارت سازمانی، ایجاد ارتباط مستمر بین بخش‌ها و خارج کردن هریک از فرآیندهای سازمانی از حالت جزیره‌ای را می‌توان از ‌مهترین مزیت‌های نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه دانست.
شرکت چارگون تلاش کرده است تا با نگاه روز به مفهوم منابع انسانی و مطابق با آخرین فرآیندهای سازمانی و قانونی، تمامی فرآیندهای واحد منابع انسانی سازمان‌های مشتری از زمان جذب نیرو تا مرحله خاتمه قرارداد و بازنشستگی و … را در یک مجموعه منسجم و یکپارچه به متقاضیان ارائه کند.
توجه ویژه به موضوعات مختلف رفاهی، آموزشی، انگیزشی و ارزیابی عملکرد و … در حوزه مدیریت منابع انسانی، چرخه کاملی از فرآیندهای این حوزه را با نگاهی مدرن، را ایجاد کرده است که ضمن حذف کاغذ در ساختار اداری، فرآیندها را تسهیل و تسریع کند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت پروژه استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در شرکت افرانت را سرکار خانم شراره رضاییه برعهده خواهد داشت.

اشتراک گذاری :