سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون اظهار داشت: مدیران منطقه آزاد چابهار نرم‌افزارهای جلسات 5، کارها و مدیریت اسناد از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در ساختار اداری خود برگزیده‌اند.
تاکنون در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار نرم‌افزارهای مکاتبات۵ از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، نرم‌افزار مدیریت فرآیندها و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و ECE نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
بنابراین گزارش، دیماه سال گذشته کارشناسان استقرار راهکار اتوماسیون اداری چارگون با حضور در محل سازمان مرکزی، دفاتر و اماکن منطقه آزاد چابهار به ۳۵۰ نفر از رابطین و کارشناسان این سازمان، کارکرد نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را آموزش دادند.
این تجربه موفق و کارکرد بهینه دیدگاه در این سازمان موجب توسعه همکاری‌های مجدد منطقه آزاد چابهار و چارگون شد.
لازم به ذکر است؛ از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :