بهره‌وری از دیدگاه در منطقه آزاد چابهار، زمینه‌ساز توسعه همکاری با چارگون شد

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون اظهار داشت: مدیران منطقه آزاد چابهار نرم‌افزارهای جلسات 5، کارها و مدیریت اسناد از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در ساختار اداری خود برگزیده‌اند.
تاکنون در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار نرم‌افزارهای مکاتبات۵ از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، نرم‌افزار مدیریت فرآیندها و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و ECE نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
بنابراین گزارش، دیماه سال گذشته کارشناسان استقرار راهکار اتوماسیون اداری چارگون با حضور در محل سازمان مرکزی، دفاتر و اماکن منطقه آزاد چابهار به ۳۵۰ نفر از رابطین و کارشناسان این سازمان، کارکرد نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را آموزش دادند.
این تجربه موفق و کارکرد بهینه دیدگاه در این سازمان موجب توسعه همکاری‌های مجدد منطقه آزاد چابهار و چارگون شد.
لازم به ذکر است؛ از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را بر عهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , ,