شرکت چارگون در دو ماه اخیر با فروش محصولات متنوع مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف؛ضمن شروع همکاری با مشتریان جدید، دامنه تعاملات خود با برخی از مشتریان قدیمی‌ را نیز توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور در سراسر کشور با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه دادند. دانشگاه پیام نور از مشتریان قدیمی چارگون است که پیش از این نیز از نرم‌افزارهای مکاتبات، آموزش، سرویس تبادل اطلاعات درون سازمانی در حوزه اتوماسیون اداری سرویس ارسال و دریافت فکس در حوزه زیرساخت مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در واحدهای مختلف خود در استان‌های سراسر کشور بهره برده است.

از سوی دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد. این مشتری قدیمی نیز از مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت ایمیل و فکس در حوزه زیرساخت، آموزش و پرسنلی و تشکیلات سازمانی در حوزه منابع انسانی بهره برده است.

نرم افزارهای حوزه مدیریت جامع منابع انسانی

بنابراین گزارش ،خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه از سوی شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان نیز موجب گسترده‌تر شدن دامنه همکاری دو شرکت با یکدیگر شد. شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان نرم‌افزار حضور و غیابِ مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را با هدف دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان تهیه کرده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حوزه پرسنلی دیدگاه

این شرکت علاوه بر نرم‌افزار حضور و غیاب، نرم‌افزار پرسنلی را نیز از حوزه منابع انسانی دیدگاه خریداری کرده است. این شرکت پیش از این نیز نرم‌افزارهای مدیریت جلسات، کارها، مکاتبات، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت ایمیل و فکس را از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را خریداری و عملیاتی کرده است.
شرکت سیناپخش ژن؛ اما از مشتریان جدید چارگون است که با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت‌.

حوزه اتوماسیون اداری

این شرکت با خرید نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس و ایمیل در حوزه زیرساخت در نظر دارد تا ساختار سازمانی خود را مکانیزه و گردش اطلاعات و دسترسی به آنها را برای مدیران و کاربران خود بهینه کند.
به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت صنایع خودرو کویر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. کاربران شرکت صنایع خودرو کویر در حال حاضر از نرم‌افزارهای مکاتبات درحوزه اتوماسیون اداری و سرویس ارسال و دریافت فکس در حوزه زیرساخت دیدگاه نیز استفاده می‌کنند.

نرم افزار حوزه مالی و لجستیک دیدگاه

بر اساس این گزارش، شهرداری خرمشهر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه حسابداری مالی و لجستیک دیدگاه، دیگر سازمانی بود که دامنه همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد. این مجموعه در خرید تازه خود، نرم‌افزارهای اموال و داریی‌های ثابت، انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات از حوزه لجستیک و نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و خزانه داری از حوزه مالی دیدگاه را با هدف سامان‌دهی و بهبود عملکرد خود در این دو بخش تهیه کرد.

شهرداری خرمشهر پیش از این نیز از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بهره برده است؛ بطوریکه کاربران این مجموعه سابقه استفاده از دیدگاه همراه، نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه را دارند.
گفتنی است؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل و شرکت پتروپارس نیز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه دادند.

اشتراک گذاری :