بررسی وضعیت عملکرد مجموعه دیدگاه و برنامه‌ریزی توسعه آن در جلسه‌ای با حضور مسئولین‌ ارشد استانداری سمنان و کارشناسان چارگون امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه برگزار شد .

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دفتر مدیریت حساب مشتریان این بار برای بررسی و بازبینی چگونگی کار و بهره‌برداری مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، استانداری سمنان را برگزید.
سرور رضایی- سرپرست دفتر حساب مشتریان به همراه سپیده خادمی و علی شاطری از کارشناسان چارگون با حضور در محل این استانداری روند کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه را بررسی کردند و به درخواست مدیران ارشد استانداری سمنان در جهت توسعه و بهبود این سیستم‌ها در 6 ماهه اول امسال برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادند.
استانداری سمنان از مشتریان قدیمی چارگون است که از سال 89 تاکنون نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون، دیدگاه همراه، لجستیک، مالی و منابع انسانی را برای نصب و بهر‌برداری کاربران خود برگزیده است.
در حاضر استانداری سمنان با بهره‌گیری از مزیت‌های یکپارچگی و ارتبط بین سیستمی دیدگاه تصمیم به توسعه همکاری خود با چارگون گرفته است.

اشتراک گذاری :