شرکت تامین سرمایه آرمان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار حقوق و دستمزد از حوزه منابع انسانی، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد مهدی زارعی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت تامین سرمایه آرمان از مشتریانی است که به تازگی به فهرست کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه افزوده شده که در همین مدت کوتاه آشنایی با چارگون، نر‌م‌افزارهای متعددی از دیدگاه را برای ایجاد تحول در ساختار خود برگزیده است.
وی ادامه داد درحال حاضر، نرم‌افزارهای مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای حضور و غیاب، پرسنلی و حقوق و دستمزد از حوزه منابع انسانی و سرویس‌‌های تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK و ارسال و دریافت ایمیل از حوزه زیرساخت توسط کاربران شرکت تامین سرمایه آرمان، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کارشناس فروش محصول چارگون یادآور شد: سیستم حقوق و دستمزد دیدگاه، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع انسانی بر عهده دارد.
به گفته وی، این سیستم از یک سو ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزار پرسنلی برای دریافت اطلاعات استخدامی و احکام پرسنل دارد و از سوی دیگر، اطلاعات عملکرد پرسنل را از نرم‌افزار حضور و غیاب دریافت می‌کند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم مهسا اشرفی برعهده دارند.

اشتراک گذاری :