مرکز آموزشی و درمانی رازی اهواز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری‌های خود با چارگون را گسترده‌تر کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول چارگون به روابط عمومی چارگون گفت: مرکز آموزشی و درمانی رازی اهواز از مشتریان قدیمی محصولات دیدگاه است و نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری سال‌هاست که در این مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این مرکز به تازگی با خرید دیدگاه همراه، پایشگر همراه و نرم‌افزار پایشگر در تلاش است تا تمرکز و کنترل مدیریتی مجموعه را ارتقا دهد؛ چراکه به واسطه بهره‌مندی از دیدگاه همراه، امکان دسترسی مدیران به چرخه اطلاعات و عملیات روزانه اداری به راحتی و بدون وابستگی زمانی و مکانی امکان‌پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر‌ است، سرکار خانم مهسا اشرفی از سوی چارگون این پروژه را مدیریت می‌کند.

اشتراک گذاری :