پنج سازمان مشتری با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری همکاری خود با چارگون را توسعه دادند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران و کارشناسان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، پژوهشگاه نیرو، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی، شرکت ساتراپ دینا و مجتمع فولادی چادرملو نرم‌افزارهای مختلف اتوماسیون اداری دیدگاه، را در سازمان متبوع خود تکمیل کردند.
در حال حاضر در پژوهشگاه نیرو نرم‌افزارهای مکاتبات، جلسات، دیدگاه همراه و سرویس‌های فکس، ECE و LINK از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد را ازراهکار منابع انسانی دیدگاه را بهره‌برداری می‌کند.
این پژوهشگاه نرم‌افزار کارها را برای تکمیل نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه برگزیده است.
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی نیز با انتخاب نرم‌افزار مکاتبات5 تلاش دارد تا ساختار اداری خود را متحول کند.
در کنار این دو سازمان مشتری، مجتمع فولادی چادرملو نیز با گزینش نرم‌افزارهای مکاتبات5 و دیدگاه همراه ، سبد محصولات دیدگاه را در مجموعه خود توسعه داده است. کاربران این مجموعه در حال حاضر از نر‌م‌افزار پایشگر و سرویس‌هایECE ،LINK، رهگیری نامه از طریق سایت و پیامک و ارسال و دریافت فکس بهره ‌می‌برند.
شرکت ساتراپ دینا  نیز با انتخاب نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس‌های ECE و Link و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی با گزینش نرم‌افزار مدیریت اسناد، در نظردارند تا علاوه بر مکلانیزه کردن فرآیند مکاتباتی و سازمانی خود به آرشیو و نگهداری بهینه اسناد و مکتوبات نیز بپردازند.
لازم به ذکر است که در مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» به مفهوم اتوماسیون اداری از منظر نوینی نگریسته شده است که علاوه بر پوشش نیازهای کاربران سازمانی، پشتیبانی کامل فرآیندهای تولید و گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، مدیریت زمان، کارها، جلسات و اطلاعات سازمان را نیز مدیریت می‌کند.
نرم‌افزار مکاتبات اداری از حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه از اولین نرم‌افزارهایی است که در شرکت چارگون توسعه داده شده و پس از سال‌ها تجربه توسط بیش از یک میلیون کاربر در سازمان‌های بهره‌بردار دیدگاه  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اشتراک گذاری :