تکمیل نرم‌افزارهای دیدگاه در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نرم‌افزار مدیریت فرآیندها دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از مشتریان قدیمی چارگون است که در حال حاضر 250 کاربر آن از نرم‌افزارهای مختلف چارگون در راهکارهای اتوماسیون اداری، ‌منابع انسانی، لجستیک و دیدگاه همراه بهره‌برداری می‌کنند.
نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب،‌آموزش از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای مکاتبات، رهگیری نامه‌ها و فرم‌ها از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عملیاتی شده‌اند.
مدیران این مجموعه در همکاری جدید خود با شرکت چارگون نیز استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندها را دستور کار قرار داده‌اند تا ساختاری فرآیندمحور را طراحی و تعریف کنند و از مزیت‌های آن مانند بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان بهره‌ببرند.
نرم‌افزار BPMS مجموعه دیدگاه، ابزارهای متعددی را برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری درباره آنها در خود جای داده است.
لازم به ذکر است که از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,