موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نرم‌افزار مدیریت فرآیندها دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از مشتریان قدیمی چارگون است که در حال حاضر 250 کاربر آن از نرم‌افزارهای مختلف چارگون در راهکارهای اتوماسیون اداری، ‌منابع انسانی، لجستیک و دیدگاه همراه بهره‌برداری می‌کنند.
نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب،‌آموزش از راهکار منابع انسانی  و نرم‌افزارهای مکاتبات، رهگیری نامه‌ها و فرم‌ها از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عملیاتی شده‌اند.
مدیران این مجموعه در همکاری جدید خود با شرکت چارگون نیز استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندها را دستور کار قرار داده‌اند تا ساختاری فرآیندمحور را طراحی و تعریف کنند و از مزیت‌های آن مانند بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان بهره‌ببرند.
نرم‌افزار BPMS مجموعه دیدگاه، ابزارهای متعددی را برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری درباره آنها در خود جای داده است.
لازم به ذکر است که از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :