شهرداری اندیشه با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای تکمیلی حوزه اتوماسیون اداری و مالی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا کشاورز- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شهرداری اندیشه با خرید نرم‌افزارهای مدیریت اسناد از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزار خزانه‌داری از راهکار مالی، مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را در مجموعه خود تکمیل کرد.
وی ادامه داد: کاربران شهرداری اندیشه پیش از این نیز نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه از راهکارهای اتوماسیون اداری، لجستیک، مالی، زیرساخت، منابع انسانی، پایشگر و دیدگاه همراه را به کار گرفته‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: ویژگی بارز نرم‌افزار خزانه‌داری دیدگاه، ایجاد تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ وجوه نقدی و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی است.
نرم‌افزار خزانه‌داری دیدگاه به‌عنوان بستر اصلی ارتباط نرم‌افزار‌های مالی این مجموعه، قابلیت ارتباط و یکپارچگی با سایر نرم‌افزارها را داراست و کنترل ثبت دریافت و پرداخت‌ها در نگهداری اطلاعات مالی و مدیریت منابع و همچنین انعکاس وضعیت مالی سازمان را انجام می‌دهد.

اشتراک گذاری :