ارائه جمع‌دار همراه به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی جمع‌دارهمراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در حال حاضر از سایر محصولات مجموعه نرم افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت، منابع انسانی و لجستیک نیز بهره می‌برد و نرم افزارهای مکاتبات، اموال و دارایی‌های ثابت، حضور وغیاب، حقوق و دستمزد و پرسنلی و فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE، Link در این سازمان مورد استفاده کاربران است.
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اخیرا نیز با خرید نرم افزارجمع‌دارهمراه، همکاری خود با چارگون را گسترش داده است. جمع‌دار دیدگاه همراه به عنوان ابزار مکمل نرم‌افزار اموال «دیدگاه» با هدف مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات اموال، بر روی انواع موبایل و گجت‌ها تولید شده است.
لازم به یادآوری است که جمع‌داری اموال در یک سازمان با استفاده از نرم‌افزار جمع‌دار دیدگاه همراه با ارائه جزئیات به نرم‌افزار انجام شده و ورود اطلاعات آن در سیستم شفاف و مشخص است و تمامی فرآیند و تاثیر مغایرت‌ها در نرم‌افزار مدیریت اموال مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ثبت می‌شود.
گفتنی است مدیریت اجرای این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای ابراهیم قلی‌پور واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,