اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی جمع‌دارهمراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در حال حاضر از سایر محصولات مجموعه نرم افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت، منابع انسانی و لجستیک نیز بهره می‌برد و نرم افزارهای مکاتبات، اموال و دارایی‌های ثابت، حضور وغیاب، حقوق و دستمزد و پرسنلی و فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE، Link در این سازمان مورد استفاده کاربران است.
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اخیرا نیز با خرید نرم افزارجمع‌دارهمراه، همکاری خود با چارگون را گسترش داده است. جمع‌دار دیدگاه همراه به عنوان ابزار مکمل نرم‌افزار اموال «دیدگاه» با هدف مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات اموال، بر روی انواع موبایل و گجت‌ها تولید شده است.
لازم به یادآوری است که جمع‌داری اموال در یک سازمان با استفاده از نرم‌افزار جمع‌دار دیدگاه همراه با ارائه جزئیات به نرم‌افزار انجام شده و ورود اطلاعات آن در سیستم شفاف و مشخص است و تمامی فرآیند و تاثیر مغایرت‌ها در نرم‌افزار مدیریت اموال مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ثبت می‌شود.
گفتنی است مدیریت اجرای این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای ابراهیم قلی‌پور واگذار شده است.

اشتراک گذاری :