کارگاه بازآموزی نرم‌افزار حسابداری مالی از راهکار مالی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه امروز در سازمان اوقاف و امور خیریه امروز برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حسابداری مالی در سازمان اوقاف و امور خیریه
حسابداری مالی در سازمان اوقاف و امور خیریه

این جلسه با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ  کارشناسان و رابطین سازمان اوقاف و امور خیریه به پایان رسید.
چارگون به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری مالی برای آشنایی بیشتر با فرآیندهای اجرایی نظام حسابداری تعهدی و نیز امکانات مجموعه نرم‌افزارهای حوزه مالی و آسان کردن این فرآیند‌ها کارگاه‌های بازآموزی نرم‌افزار حسابداری مالی را در مجموعه اوقاف برگزار کرده است.
سازمان اوقاف و امور خیریه از مشتریان قدیمی چارگون که نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه از راهکارهای منابع انسانی، مالی و لجستیک را برای تحول در ساختار اداری خود برگزیده است.

اشتراک گذاری :