ارائه نرم افزار BPMS دیدگاه به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان با خرید فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان از مشتریان قدیمی چارگون است که از نرم‌افزارهای مختف مجموعه دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی و زیر ساخت بهره می‌برد و هم اکنون مدیران آن از نرم‌افزار BPMS بهره خواهند برد.
بنابراین گزارش، سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ و کار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت سازمانی و راهکاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی‌ها در سازمان‌هاست و با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز، ابزاری مطمئن محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ کارکرد نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل مختلف با هدف شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب، رهگیری و کنترل اجرای فرآیند و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری درباره روش‌های بهینه کردن آن است.

برچسب ها: , , , , , , ,