دانشگاه فرهنگیان (مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم سابق) با فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب و آموزش و عملیاتی سازی نرم‌افزار حضور و غیاب از حوزه مدیریت منابع انسانی همکاری خود را با چارگون توسعه داد.

توسعه همکاری دانشگاه فرهنگیان با چارگون در حوزه منابع انسانی

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون دانشگاه فرهنگیان یا مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم سابق، دانشگاهی برای تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران است. این دانشگاه در سال۱۳۹۰ با تجمیع کلیه مراکز تربیت معلم سراسر ایران تأسیس شد و دارای حدود ۹۸ واحد دانشگاهی در قالب ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز وابسته به پردیس است و از بزرگترین و گسترده‌ترین دانشگاه‌های ایران به شمار می‌رود. وب سایت دانشگاه فرهنگیان با آدرس https://cfu.ac.ir/1 در دسترس است.

 

اشتراک گذاری :