مدیران و تصمیم‌گیران دانشگاه پیام نور با خرید سیستم‌های جامع دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک و مالی، تحول ساختاری و ارتقای بهر‌ه‌وری این مجموعه را در دستور کار خود قرارداده‌اند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه پیام نور با انتخاب مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه از لحاظ فنی و ساختاری و راه‌اندازی آن در کلیه واحدهای زیرمجموعه خود، در نظر دارد تا با بهره‌گیری از مزیت یکپارچگی و ارتباط سیستم‌های دیدگاه، بستر ایجاد تحول، سرعت و بهر‌ه‌وری بیشتر را در این مجموعه فراهم کند.
به دنبال آغاز استقرار نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در دانشگاه پیام نور تاکنون، آموزش کاربران ستاد و واحدهای استانی این دانشگاه به عنوان بخشی از پروژه استقرار نرم‌افزارهای دو راهکار مالی و لجستیک و منابع انسانی مجموعه دیدگاه از سوی کارشناسان چارگون در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر نرم‌افزارهای حسابداری مالی، بودجه‌ریزی و اعتبارات و قراردادها از راهکار مالی و نیز نرم‌افزارهای انبار و‌حسابداری انبار، مدیریت اموال و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک در ستاد و مراکز استانی دانشگاه پیام نور پیاده‌سازی شده‌اند.
نصب این سیستم‌ها با برگزاری 3 کارگاه آموزشی برای کاربران دانشگاه در استان‌های مختلف همراه بوده است.
بنابراین گزارش در فاز جدید همکاری چارگون و دانشگاه پیام نور، عملیات استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی در این مجموعه آغاز شده است.
در حال حاضر کارگاه آموزشی محاسبه حقوق و دستمزد و همچنین کارگاه‌های آموزشی سیستم پرسنلی مراکز استانی دانشگاه پیام نور برگزار شده‌اند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در پیام نور به تدریج و با استقرار سایر سیستم‌ها در این مجموعه، طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند.

اشتراک گذاری :