20 هزار پرسنل دانشگاه پیام‌ نور کاربر دیدگاه شدند

مدیران و تصمیم‌گیران دانشگاه پیام نور با خرید سیستم‌های جامع دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک و مالی، تحول ساختاری و ارتقای بهر‌ه‌وری این مجموعه را در دستور کار خود قرارداده‌اند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه پیام نور با انتخاب مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه از لحاظ فنی و ساختاری و راه‌اندازی آن در کلیه واحدهای زیرمجموعه خود، در نظر دارد تا با بهره‌گیری از مزیت یکپارچگی و ارتباط سیستم‌های دیدگاه، بستر ایجاد تحول، سرعت و بهر‌ه‌وری بیشتر را در این مجموعه فراهم کند.
به دنبال آغاز استقرار نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در دانشگاه پیام نور تاکنون، آموزش کاربران ستاد و واحدهای استانی این دانشگاه به عنوان بخشی از پروژه استقرار نرم‌افزارهای دو راهکار مالی و لجستیک و منابع انسانی مجموعه دیدگاه از سوی کارشناسان چارگون در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر نرم‌افزارهای حسابداری مالی، بودجه‌ریزی و اعتبارات و قراردادها از راهکار مالی و نیز نرم‌افزارهای انبار و‌حسابداری انبار، مدیریت اموال و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک در ستاد و مراکز استانی دانشگاه پیام نور پیاده‌سازی شده‌اند.
نصب این سیستم‌ها با برگزاری 3 کارگاه آموزشی برای کاربران دانشگاه در استان‌های مختلف همراه بوده است.
بنابراین گزارش در فاز جدید همکاری چارگون و دانشگاه پیام نور، عملیات استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی در این مجموعه آغاز شده است.
در حال حاضر کارگاه آموزشی محاسبه حقوق و دستمزد و همچنین کارگاه‌های آموزشی سیستم پرسنلی مراکز استانی دانشگاه پیام نور برگزار شده‌اند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در پیام نور به تدریج و با استقرار سایر سیستم‌ها در این مجموعه، طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,