برنامه نهمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن و اسفند ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره نهم از شانزدهم بهمن تا یازدهم اسفندماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/16مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/17پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/18مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/19حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/20 مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/23پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/11/24رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/25آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/11/26حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/12/01مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/12/03آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/12/07مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/12/08انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/12/11 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :