دوره دو روزه آموزشی و بازآموزی نرم‌افزار اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه جهت استفاده مدیران، کارشناسان و مسئولین دانشگاه الزهرا (س) در روزهای اول و دوم بهمن‌ماه برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

در این دوره آموزشی دو روزه، سرفصل‌های مانند مختلفی به تفکیک مدیران، کارشناسان و مسئولین ثبت ارائه شد که می‌توان به مواردی همچون گروه‌های کاربری و کارمندی شخصی، ثبت نامه داخلی و ارسالی، کارتابل نامه‌ها، کارتابل پیش‌نویس‌ها و تفویض اختیار برای مدیران، سرفصل‌هایی همچون سفارشی‌سازی کارتابل، تنظیمات شخصی، ثبت نامه داخلی، کارتابل پیام‌ها و نامه‌ها جهت ارائه در کلاس آموزشی کارشناسان و مواردی مانند لیست مکتوبات کارتابل‌ها، ثبت نامه دریافتی و ارسالی، گروه‌های کارمندی شخصی، ارسال فکس، کارتابل فکس‌ها، پیگیری نامه از طریق شماره، تعریف ساختار اندیکاتور، ثبت مستقیم نامه در انتظار جهت ارائه به مسئولین ثبت اشاره کرد.

اشتراک گذاری :