دومین دوره آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود.

این دوره آموزشی از یکم تا هفدهم خرداد ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی کمک کند. این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.

از اهداف آموزش‌های آنلاین نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار مجموعه دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 99 هستند.

کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق پورتال مشتریان چارگون اقدام نمایند.

 

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

مخاطبانزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۴۰۰/۳/۱آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

تنظیمات عمومی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۲

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه 4)

اتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش کارشناسان اتوماسیون داری (دیدگاه 5)

اتوماسیون اداری
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۱۴۰۰/۳/۳

آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار قراردادها (همراه آزمون)

مالی

کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۴۰۰/۳/۴

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه 5)

اتوماسیون اداری

۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۴۰۰/۳/۵

آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

منابع انسانی
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۸

آموزش نرم‌افزار حسابداری مالی/اعتبارات

مالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزد: انجام محاسبه حقوق عادی-میان‌دوره -دیون

گزارش‌گیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکرد/ تایید پرداخت احکام

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۹

دوره فنی
Backup & Disaster
Recovery Model
Full Backup
Log Backup
Maintenance plan
Disaster Scenarios
Diff Backup

نگهداری سرور
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش مقدماتی نرم‌افزار پرسنلی: تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تاریخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۱۰

آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی: گزارشات ثابت، پیشرفته، Entity، پیش طراحی

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب: تعریف شرایط کاری فردی/تصحیح اطلاعات فردی/محاسبه منابع اطلاعاتی/تعریف انسداد/تقویم ارفاقی افزایشی/پوشش اتوماتیک غیبت/دستگاه‌های کارت ساعت، کانورت فایل

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۱۱

آموزش پیشرفته ‌نرم‌افزار حقوق و دستمزد: ساخت و مغایرت‌گیری گزارشات پویا/بررسی صحت دیسکت مالیات/بررسی صحت دیسکت بیمه/تغییر سقف‌های بیمه و مالیات

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش و رفع اشکال و امکانات جدید نرم افزار انبار و حسابداری انبار و نرم افزار خرید و تدارکات

لجستیک
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۱۲

آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضور و غیاب: تعریف تنظیمات مرخصی/کانورت مرخصی/گزارش کاردکس مرخصی/تنظیمات تاریخ موثر مرخصی/مبدل مرخصی

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش و رفع اشکال و امکانات جدید نرم افزار مدیریت اموال: محاسبه استهلاک – گزارشات اموال دولتی)

لجستیک
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۳/۱۷

آموزش نرم‌افزار بودجه و اعتبارات

مالی

 

 

درخواست دموی نرم‌افزار دیدبان 

اشتراک گذاری :