اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری مجموعه دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

tzccim

به گزارش روابط عمومی چارگون، حمید رضا ربطی، کارشناس فروش محصول گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه را به همراه سرویس تبادل اطلاعات درون سازمانی sync، سرویس دریافت و ارسال فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE را از شرکت چارگون خریداری کرده است.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در تلاش است تا با استفاده از محصولات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری دسترسی مدیران و سایر کارکنان را به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان فراهم کند.
به گفته وی، مستند شدن روال‌ها و عملیات انجام‌شده در طول فرآیندهای مختلف سازمان علاوه بر شفاف‌سازی، منجر به بهینه‌سازی چرخه‌ها و تشخیص نارسایی‌های احتمالی می‌شود؛ ضمن اینکه مکانیزه شدن فرآیندها، پاسخ‌گویی به مخاطبین حقوقی و حقیقی را تسریع و شفاف می‌کند.
گفتنی است، مدیریت این پروژه از سوی شرکت چارگون به جناب آقای ابراهیم قلی پور واگذار شده است.
اتاق بازرگانی تبریز یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های تجاری کشور است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اتاق بازرگانی می‌توانید به آدرس اینترنتی https://www.tzccim.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :