اداره کل امور مالیاتی استان قم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید‌رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: اداره کل امور مالیاتی استان قم از مشتریان قدیمی چارگون است که تجربه بهره‌برداری نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای مالی دیدگاه را در کارنامه خود دارد.
کارشناس فروش محصول چارگون با اشاره به انتخاب دیدگاه همراه از سوی مدیران اداره کل امور مالیاتی استان قم گفت: این ابزار ویژه با هدف ایجاد بهره‌وری بالا در ساختار اداری سازمانی تهیه شده و به مدیران این امکان را می‌دهد تا بدون وابستگی زمانی و مکانی به مجموعه‌ای از امکانات نرم‌افزار مکاتبات دسترسی داشته باشند و بتوانند مسئولیت‌های خود را خارج از محیط کاری انجام دهند.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای ابراهیم قلی‌پور واگذار شده است.

اشتراک گذاری :