دیدگاه همراه انتخاب مدیران اداره کل امور مالیاتی استان قم

اداره کل امور مالیاتی استان قم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

حمید‌رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: اداره کل امور مالیاتی استان قم از مشتریان قدیمی چارگون است که تجربه بهره‌برداری نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای مالی دیدگاه را در کارنامه خود دارد.
کارشناس فروش محصول چارگون با اشاره به انتخاب دیدگاه همراه از سوی مدیران اداره کل امور مالیاتی استان قم گفت: این ابزار ویژه با هدف ایجاد بهره‌وری بالا در ساختار اداری سازمانی تهیه شده و به مدیران این امکان را می‌دهد تا بدون وابستگی زمانی و مکانی به مجموعه‌ای از امکانات نرم‌افزار مکاتبات دسترسی داشته باشند و بتوانند مسئولیت‌های خود را خارج از محیط کاری انجام دهند.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای ابراهیم قلی‌پور واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , ,