شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه همکاری خود با چارگون را آغاز کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا کشاورز، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت با هدف ایجاد تحول در ساختار اداری خود نرم‌افزار مکاتبات 5 از راهکار اتوماسیون اداری و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل و فکس را از راهکار زیرساخت خریداری کرده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزار جلسات5 مجموعه دیدگاه نیز انتخاب دیگر مدیران شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان بوده است که با هدف مدیریت بهینه زمان و کارآمدسازی جلسات این شرکت تهیه شده است.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون،خریداری دیدگاه همراه به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیران جهت دسترسی به اطلاعات و انجام عملیات روزانه اداری بدون وابستگی زمانی و مکانی، دیگر انتخاب مدیران شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان بوده است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :