ارائه نرم‌افزارهای متنوع دیدگاه به شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان

شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه همکاری خود با چارگون را آغاز کرد.

علیرضا کشاورز، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت با هدف ایجاد تحول در ساختار اداری خود نرم‌افزار مکاتبات 5 از راهکار اتوماسیون اداری و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل و فکس را از راهکار زیرساخت خریداری کرده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزار جلسات5 مجموعه دیدگاه نیز انتخاب دیگر مدیران شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان بوده است که با هدف مدیریت بهینه زمان و کارآمدسازی جلسات این شرکت تهیه شده است.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون،خریداری دیدگاه همراه به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیران جهت دسترسی به اطلاعات و انجام عملیات روزانه اداری بدون وابستگی زمانی و مکانی، دیگر انتخاب مدیران شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان بوده است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , ,