نسل جدید نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه 5 به همراه بهینه‌سازی و باز استقرار اتوماسیون اداری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز عملیاتی شد.

امین پهلوان‌زاده مسئول حساب دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعلام این خبر به روابط عمومی چارگون گفت: این دانشگاه از کاربران قدیمی دیدگاه است که از سال 86 تاکنون از مجموعه نرم‌افزارهای مختلف آن به ویژه نرم‌‌افزار مکاتبات بهره می‌برد.
وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده از فرآیندهای بهره‌برداری نرم‌افزارهای دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به این نتیجه رسیدیم که اتوماسیون اداری این مجموعه، نیازمند بازنگری، بهینه‌سازی و زمینه‌سازی برای بهره‌گیری کامل از قابلیت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزار مکاتبات است.
پهلوان‌زاده خاطرنشان کرد: طرح بهینه‌سازی اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دو طریق آموزش قابلیت‌های جدید نرم‌افزاری و بهینه‌سازی روال‌های اداری مرسوم در ساختار دانشگاه انجام شده است که چگونگی بکارگیری و بهره‌برداری از این قابلیت‌های جدید، طی دو هفته با برگزاری دوره‌های آموزشی به کلیه کاربران دانشگاه آموزش داده شده‌اند.
مسئول حساب دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأکید کرد: در این کلاس‌های آموزشی که از پنجم تا نوزدهم شهریورماه برپا شد، مفاهیم مختلفی از جمله چگونگی بهره‌برداری نسل جدید دیدگاه و مکاتبات 5 و معرفی توانمندی‌های آن در ساختارهای اداری و بیمارستان‌های زیرمجموعه برای کاربران تشریح شده است.
به گفته وی، در حال حاضر آقایان بهزاد نامدار، بهنام ولی‌پور و امیرحسن‌زاده از کارشناسان چارگون برای انجام بازاستقرار اتوماسیون اداری و ارائه راهکارهای بهره‌برداری از آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقر هستند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :