سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی، مالی و لجستیک دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مهسا اشرفی، مدیر پروژه استقرار نرم‌افزارهای دیدگاه در این سازمان به روابط عمومی چارگون گفت: پروژه استقرار نرم‌افزارهای دیدگاه در ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های آن در 31 استان از بزرگترین و پر اهمیت‌ترین پروژه‌های اخیر شرکت چارگون محسوب می‌شود؛ چراکه این سازمان از نظر بودجه‌ریزی و نظام‌های مالی در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همین امر حساسیت بیشتر چارگون در اجرای دقیق و مناسب پروژه را بیشتر کرده است.
وی با بیان اینکه اجرای سیستم جامع اداری و مالی کل کشور برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان‌های تابعه آن در مجموع برای 4500 پرسنل و کاربر صورت می‌گیرد، تاکید کرد: استقرار این سیستم یکپارچه با حفظ استقلال کاری هر یک از سازمان‌های استانی، موجب یکپارچه‌سازی فرآیندها و جریان منطقی اطلاعات بین ستاد سازمان و تمامی‌ استان‌ها می‌شود.
مدیر پروژه استقرار چارگون یادآورشد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نرم‌افزارهای تشکیلات، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، وام، بیمه،‌مهمانسرا، آموزش، ارزیابی عملکرد، خزانه‌داری، قراردادها، انبار و حسابداری انبار، اموال و دارایی‌های ثابت و خرید و تدارکات، مدیریت فرآیندها(BPMS) ،‌حسابداری مالی , بودجه و اعتبارات را از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه خریداری کرده است.

اشتراک گذاری :