مرکز ملی فضایی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

به گزارش روابط عمومی چارگون، آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول گفت: مرکز ملی فضایی با خرید نرم‌افزار مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه درنظر دارد تا دسترسی آسان و پرسرعت مدیران و سایر کارکنان خود به چرخه عملیات روزمره را فراهم کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

کارشناس فروش محصول چارگون ادامه داد: مرکز ملی همچنین از مجموعه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه سرویس تبادل اطلالاعات درون سازمانی sync را نیز خریداری کرده است.

اشتراک گذاری :