شرکت تولید نیروی برق حرارتی شاهرود با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد زارعی کارشناس فروش محصول به استقرار نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه در این شرکت اشاره کرد و به روابط عمومی چارگون گفت: کاربران شرکت تولید نیروی برق حرارتی شاهرود با بهره‌گیری از مزیت‌های مختلف نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری، عملیات‌های روزانه و فرآیندهای مکاتباتی و اداری سازمان خود را به راحتی و با بیشتریتن سرعت و دقت انجام می‌دهند.
وی همچنین به خرید دیدگاه همراه از سوی مدیران این شرکت اشاره کرد و افزود: این محصول با قابلیت عدم وابستگی زمانی و مکانی بهترین ابزار مدیران برای انجام فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات روزمره است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم مهسا اشرفی برعهده دارد.

اشتراک گذاری :