شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه برای توسعه همکاری خود با چارگون گامی نو برداشت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن، تجربه بهره‌برداری از محصولات مختلف مجموعه نرم‌افزارای دیدگاه را در کارنامه خود دارند.
مدیران این شرکت در حال حاضر علاوه بر استفاده از مزیت‌های نرم‌افزار مکاتبات5 راهکار اتوماسیون اداری تلاش دارند با راه‌اندازی نرم‌افزار دیدگاه همراه،‌ دسترسی به اطلاعات روزانه و انجام عملیات اداری را در سطوح مدیریتی آسان کنند و زمینه رسیدگی به آنها را بدون وابستگی زمانی و مکانی فراهم کنند.

اشتراک گذاری :