ارائه دیدگاه همراه به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان که پیش از این از نرم‌افزار مکاتبات و جستجوی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری بهره می برد آ این بار با خرید دیدگاه همراه، همکاری خود با شرکت چارگون را توسعه داده است.
وی ادامه داد: دیدگاه همراه این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار خود و در هر زمانی بتوانند به امور مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.
به گفته کارشناس فروش محصول، ویژگی بارز دیدگاه همراه را عدم وابستگی زمانی و مکانی دسترسی اطلاعات دانست.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را از سوی شرکت چارگون، جناب آقای خشایار پاکفر برعهده دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان می‌توانید به آدرس اینترنتی www.umsha.research.ac.irمراجعه کنید.

برچسب ها: , , , , , , , , ,