دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان که پیش از این از نرم‌افزار مکاتبات و جستجوی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری بهره می برد آ این بار با خرید دیدگاه همراه، همکاری خود با شرکت چارگون را توسعه داده است.
وی ادامه داد: دیدگاه همراه این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار خود و در هر زمانی بتوانند به امور مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.
به گفته کارشناس فروش محصول، ویژگی بارز دیدگاه همراه را عدم وابستگی زمانی و مکانی دسترسی اطلاعات دانست.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را از سوی شرکت چارگون، جناب آقای خشایار پاکفر برعهده دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان می‌توانید به آدرس اینترنتی www.umsha.research.ac.irمراجعه کنید.

اشتراک گذاری :