گروه صنعتی و معدنی زرین (شرکت زرین معدن آسیا سابق) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، گروه صنعتی و معدنی زرین از بهره‌برداران قدیمی دیدگاه‌ است که کاربران آن در استفاده از نرم‌افزارهای مختلف اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها تجربه کافی دارند.
در حال حاضر نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و BPMS دیدگاه با هدف ایجاد تحول ساختاری و پوشش نیازهای فرآیند محور در این گروه صنعتی، نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
در همکاری تازه گروه صنعتی و معدنی زرین با شرکت چارگون، بکارگیری نرم‌افزار دیدگاه همراه برگزیده شده است تا زمینه دسترسی مدیران ارشد گروه به کارتابل روزانه و انجام امور روزمره بدون نیاز به حضور در محل کار و در هر زمان، ممکن شود.
دیدگاه همراه، ابزاری مناسب و کاربردی برای مدیران است که در روانی و پویایی امور اداری و سازمانی تاثیر بسزایی دارد.

اشتراک گذاری :