دانشگاه پیام نور استان گیلان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌‌سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه پیام نور استان گیلان از مشتریان قدیمی چارگون است که نرم‌افزار مکاتبات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را در ساختار سازمانی این دانشگاه به کار گرفته است تا علاوه بر حذف کاغذی گردش اطلاعات، از سایر ویژگی‌های این نرم‌افزار شامل طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکان تعریف گردش کار و … نیز بهره ببرد.
دانشگاه پیام نور استان گیلان پیش از این نیز از نرم‌افزارهای مختلف آموزش، سرویس تبادل اطلاعات درون سازمانی و سرویس ارسال و دریافت فکس در حوزه اتوماسیون اداری و زیرساخت مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بهره برده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه پیام نور گیلان می‌توانید به آدرس https://gilan.pnu.ac.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :