سرپرست راهکار لجستیک چارگون با اشاره به استقبال سازمان‌های مشتری از محصولات موبایلی و همراه مجموعه دیدگاه، از خواسته بازدیدکنندگان غرفه لجستیک برای توسعه این محصولات در حوزه‌های مختلف نرم‌افزارهای سازمانی سخن گفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

امیرهوشنگ کرمی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: غرفه ارائه دستاوردهای راهکار لجستیک دیدگاه در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان با استقبال بی‌نظیری از سوی مدعوین همراه بود، به طوریکه برای پاسخ‌گویی به همه پرسش‌ها و درخواست‌ها فرصت کافی پیدا نمی‌کردیم.
وی از ابتکار ویژه چارگون در گردهمایی امسال به دلیل تغییرات ساختاری در شرکت یاد کرد و افزود: فراهم کردن امکان حضور همه اعضا از برنامه‌نویس‌ها تا کارشناسان پشتیبانی و مدیران پروژه در غرفه راهکارهای پنج‌گانه دیدگاه، ابتکاری بود که موجب شد تا ارتباط متقابلی بین کارشناسان هر راهکار و سازمان‌های مشتری ایجاد شود.
به گفته وی،‌ امسال بسیاری از برنامه‌نویسان راهکار لجستیک، فرصت گفت‌وگوی مستقیم با مشتریان و درک کامل نیازها و دغدغه‌های آنان را پیدا کردند و از طرف دیگر، نمایندگان سازمان‌های مشتری نیز به دیدگاه مناسب از فرآیندهای تولید و برنامه‌نویسی نرم‌افزارها دست پیدا کردند.
سرپرست راهکار لجستیک شرکت چارگون خاطرنشان کرد: فضای تعاملی ایجاد شده در ششمین گردهمایی سالانه چارگون، امکان ویژه‌ای را برای دستیابی به یک زبان و خواست مشترک بین کارشناسان چارگون و سازمان‌های مشتری ایجاد کرد.
کرمی یادآورشد: ما معتقدیم در راهکار لجستیک، سازمان‌های مشتری هنوز به اهمیت و مزیت‌های محصول جمع دار دیدگاه همراه، دست نیافته‌اند؛ اما با رشد روزافزون انواع اپلیکیشن‌های موبایلی و آگاهی از کاربرد آنها؛ امیدواریم جایگاه محصولی مانند جمع‌دار همراه برای امینان اموال و موضوع جمع‌داری در سازمان‌های مشتری بیشتز از گذشته، نمود پیدا کند.
وی همچنین به استقبال از نرم‌افزار «املاک و مستغلات دیدگاه» اشاره کرد و گفت: رونمایی از این محصول جدید به دغدغه بسیاری از سازمان‌های مشتری چارگون پاسخ داد؛ به طوریکه بسیاری از آنها که برای جمع‌آوری اطلاعات املاک خود از نرم‌افزاز اموال استفاده می‌کردند، استقبال بی‌نظیری از این نرم‌افزار نشان دادند.
سرپرست راهکار لجستیک شرکت چارگون گفت: بسیاری از سازمان‌های مشتری از جمله مجلس شورای اسلامی درخواست کردند تا چارگون، زمینه دموی این نرم‌افزار به همراه فیلم‌های آموزشی را برای آشنایی مدیران این سازمان‌ فراهم کند.

اشتراک گذاری :