آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای دیدگاه از حوزه اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی در فهرست مشتریان چارگون جای گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد، پرسنلی حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی و سیستم مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه را برای نصب و بهره‌برداری برگزیده است.
نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه محاسبه حقوق و مزایای 100 پرسنل این آزمایشگاه را برعهده دارد. این نرم‌افزار بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی، به عنوان ابزاری کارآمد به بهینه‌سازی چرخه منابع انسانی و مالی آزمایشگاه کمک می‌کند. سیستم حقوق و دستمزد دیدگاه در ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه، کاملترین اطلاعات را برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دریافت می‌کند.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند. با استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه که ابزار کنترل تردد کارکنان سازمان است نیز همزمان با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل چرخه تهیه گزارش از ساعات حضور و غیاب آنها و ارسال اتوماتیک این اطلاعات به نرم‌افزار حقوق ‌و دستمزد و محاسبه حقوق کارکنان، تکمیل می‌شود.
بستر منعطف و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع سخت‌افزارها و و دستگاه‌های تردد را فراهم می‌کند؛ به طوریکه سازمان‌های مشتری در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. ورود اطلاعات دستی و غیرمکانیزه در صورت عدم استفاده از دستگاه‌های کنترل ورود و خروج و ثبت فایل حاوی اطلاعات دستگاه کارت ساعت به‌ صورت آفلاین از مهمترین امکانات شاخص نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه است.
بنابراین گزارش آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش علاوه بر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دیدگاه به نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه شامل سیستم مکاتبات اداری و نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه نیز مجهز شده است.
نرم‌افزار حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی) منطبق بر آخرین تغییرات وزارت دارایی طراحی شده است و همه گزارشات را مطابق استانداردهای حسابداری تعهدی و پروتکل‌های این وزارتخانه ارائه می‌کند. پیاده‌سازی نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه به گونه‌ایست که حتی تغییرات دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تعهدی ابلاغی از طرف وزارت دارایی در آینده بدون نیاز به برنامه‌نویسی و در کمترین زمان ممکن به سادگی توسط مدیر سیستم و در داخل سازمان قابل اعمال در نرم‌افزار است.
امکان دریافت سند اتوماتیک از سیستم‌های اعتبارات، حقوق و دستمزد و اموال و انبار از مزایای سیستم حسابداری دولتی چارگون است. این نرم‌افزار با صدور سند اتوماتیک حسابداری باعث تسریع و بالا رفتن دقت سازمان در ثبت اسناد حقوق و دستمزد، اموال، انبار و اعتبارات می‌شود و صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطا در ثبت و مدیریت اسناد مالی را به ارمغان می‌آورد.
مزیت دیگر سیستم حسابداری تعهدی مجموعه دیدگاه، پویا بودن سیستم به معنی حذف وابستگی سازمان به شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار در زمینه اعمال تغییرات پروتکل تعهدی است؛ به طوریکه گزارشات سنا و سناما و ارائه گزارشات قانونی مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت دارایی قابل بروررسانی است

اشتراک گذاری :