مجموعه نرم‌افزارهای مالی دیدگاه در حوزه قراردادها با هدف شفاف‌سازی و مدیریت مالی طرح‌ها و پروژه‌ها در شرکت کارگزاری بانک دی نصب و راه‌اندازی می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون شرکت کارگزاری بانک دی با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب،‌آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار قراردادها از راهکار مدیریت مالی در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.
از آنجا که نرم‌افزار قراردادها از راهکار مالی دیدگاه، تمام مراحل مرتبط با تهیه انواع قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از زمان تهیه پیش‌‌نویس تا تسویه حساب کامل آن را مدیریت می‌کند، شرکت کارگزاری بانک دی امیدواراست تا بتواند با بهره‌گیری از مزیت‌های این نرم‌افزار در زمینه شفاف‌سازی مالی ساختار خود بهره ببرد.
نرم‌افزار قراردادها از مجموعه دیدگاه، ارتباطی یکپارچه با سایر نرم‌افزارها به ویژه نرم‌افزار اعتبارات دارد و برای پوشش فرآیندهای مالی مرتبط با یک قرارداد شامل تعهد قرارداد و تامین اعتبار صورت وضعیت فرآیندهای مالی سازمان‌های بزرگ و وسیع دولتی، طراحی و پیاده‌سازی شده است. ارتباط یکپارچه با نرم‌افزار خزانه‌داری نیز یکی دیگر از قابلیت‌های این نرم‌افزار است که با هدف مدیریت فرآیندهای مالی قراردادها در شرکت‌های خصوصی،‌ طراحی شده است.
نرم‌افزار قراردادها از مجموعه مالی دیدگاه با شناسایی کلیه مراحل انعقاد قراردادهای مالی، خدمات متفاوتی را از آغاز انعقاد قراردادها تا اتمام آنها همراه با امکان صدور مکانیزه اسناد به سازمان‌های بهره‌بردار ارائه می‌کند.
از جمله امکانات شاخص نرم‌افزار قراردادها در مجموعه دیدگاه می‌توان به ثبت قراردادهای مرتبط با هم و قراردادهای مرتبط با پروژه اشاره کرد. این نرم‌افزار با اعمال مدیریت بر تمامی جزئیات مالی مرتبط با قرارداد، قابلیت دسترسی بر داده‌های اطلاعاتی حتی در نسخه‌های چاپی قرارداد را برای کاربران در سطوح مختلف، مدیریت می‌کند.
ارائه گزارشات نموداری و مقایسه‌ای، ارسال یادآور براساس تاریخ‌ اختتام قرارداد، سررسید تضامین و مراحل پرداخت و ثبت هزینه‌های مرتبط با قرارداد نیز از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزار قراردادها در مجموعه نرم‌افزارهای مالی دیدگاه است.
مدیریت پروژه شرکت کارگزاری بانک دی را از سوی چارگون، جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :