شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی در جمع کاربران دیدگاه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، 3 نرم‌افزار پرسنلی، تشکیلات سازمانی و حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی دیدگاه را در نخستین همکاری خود با چارگون برگزید.
سارا آهنگر- کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره انتخاب مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه از سوی مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید گفت: تنوع نیازها و به ویژه درخواست‌های متعدد برای گزارش‌گیری‌های مدیریتی و عدم پوشش‌دهی این نیازها توسط نرم‌افزار قبلی، ما را نسبت به تغییر نرم‌افزار منابع انسانی مصمم کرد.
وی درباره علل انتخاب دیدگاه گفت: تجربه شخصی چند تن از مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در استفاده از نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه منابع انسانی، آشنایی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن بیشترین انگیزه برای انتخاب چارگون بود. تجربه شخصی‌ام از کاربری دیدگاه در استانداری تهران نیز موجب شد تا با شناخت قبلی نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه را پیشنهاد دهیم که بعد از کمی بررسی نرم‌افزارهای موجود، در نهایت همکاری خود با چارگون را آغاز کردیم.
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تاکید کرد: در حال حاضر نرم‌افزارهای چارگون در دفتر مرکزی شرکت با 150 پرسنل راه‌اندازی می‌شوند؛ اما قرار است کلیه نیازها از جمله صدور احکام شغلی 1500 پرسنل در 17 دفتر تابعه شهرستان‌های مختلف نیز توسط نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز پوشش داده شود.
وی خاطرنشان کرد: ما با آگاهی کامل نسبت به مزیت‌ها و قابلیت‌های مجموعه نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی دیدگاه به ویژه در حوزه داشبوردهای مدیریتی و امکان گزارش‌گیری‌های متنوع و متعدد، چارگون را انتخاب کردیم.
وی ادامه داد: امیدواریم در صورت موفقیت این نرم‌افزارها در پوشش نیازهای شرکت بتوانیم همکاری‌های خود را توسعه دهیم و از مزیت یکپارچگی بین نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در بخش‌های مختلف شرکت بهره‌برداری کنیم.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور بر عهده دارد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :