برنامه ششمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف دیدگاه را در پاییز برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره ششم از بیست و هفتم آبانماه تا نوزدهم آذرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 11:001396/08/27مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
14:00الی 17:00ارزیابی عملکردمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/08/29مکاتبات دیدگاه 4اتوماسیون اداری
09:00 الی 12:00حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/08/30پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/09/01مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/09/04پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00الی 1600مدیریت اموال(خصوصیلجستیک
راهبر09:00 الی 12:001396/09/05زیرسیستم های ECE،فکس ، ایمیلاتوماسیون اداری
14:00الی 1600سرویس سینک
راهبر09:00 الی 12:001396/09/06راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری
کارشناسان14:00الی 1700حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/09/07فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
14:00الی 1700انبار و حسابداری  انبار لجستیک
راهبر09:00 الی 13:001396/09/08مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/09/11حضور و غیابمنابعع انسانی
14:00الی 1600مدیریت اموال (دولتیلجستیک
راهبر09:00 الی 12:001396/09/12موزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/09/13مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
14:00الی 1700تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001396/09/14راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
14:00الی 17:00آیتم خدمات کشوری در دیدگاهمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001396/09/18آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/09/19نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :