صندوق توسعه فناوری‌های نوین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت منابع انسانی در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول چارگون استقبال صندوق توسعه فناوری‌های نوین را گامی نو برای تحول ساختار سازمانی این صندوق دانست و افزود: مدیران این صندوق،‌ نرم‌افزارهای مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، حضور و غیاب از حوزه منابع انسانی و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و ایمیل از حوزه زیرساخت مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را برگزیده‌اند.
وی ادامه داد: کاربرد سیستم حضور و غیاب، دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان با توجه به برنامه‌های کاری تعریف‌شده برای هر دسته شغلی است.
به کفته ترکمان، مدیریت جامع اطلاعات و عملیات واحدهای مستقل کاری در کنار دسترسی بلادرنگ به اطلاعات تجمیعی از جمله مزیت‌های نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه است.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: تعامل اطلاعاتی با ابزار و نرم‌افزارهای مختلف، علاوه بر قابلیت‌های استانداردی مانند استفاده آنلاین از دستگاه‌های متعدد کارت ساعت در نقاط جغرافیایی متفاوت، امکان برقراری ارتباط با درگاه‌های دیگری مانند پورتال سازمان و یا سایر نرم‌افزارهای عملیاتی جهت انتقال، تبادل و تمرکز اطلاعاتی از دیگر ویژگی‌های نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه به شمار می‌رود.
وی همچنبن با اشاره به مزیت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه تاکید کرد: با استفاده از امکانات این مجموعه، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان فراهم می‌شود؛ ضمن اینکه مکانیزه شدن فرآیندها، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع می‌کند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :