تیم استقرار چارگون در یکماه گذشته پروژه‌های متعددی را در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی با موفقیت به اتمام رسانده‌است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نگاهی به عملکرد واحد استقرار چارگون در یکماه گذشته

به گزارش روابط عمومی چارگون، تیم فنی و استقرار چارگون در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، استقرار نرم‌افزار پرسنلی و حضور و غیاب در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع معدن زغال‌سنگ گلندرود، عملیاتی کردن نرم‌افزارمکاتبات، فکس و Sync در شهرداری زنجان و نصب نرم‌افزار مکاتبات و دیدگاه همراه و ECE را به اتمام رسانده‌ است.
تیم فنی چارگون همچنین عملیاتی کردن نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل، مدیریت کارها، مدیریت جلسات، مدیریت اسناد، دیدگاه همراه در شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) و استقرار نرم‌افزار مکاتبات، فکس، دیدگاه همراه در شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا را در موعد مقرر اجرایی کرد.
استقرار نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل، مدیریت کارها، مدیریت جلسات، مدیریت اسناد، دیدگاه همراه، ECE، BPMS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و نصب نرم‌افزار پرسنلی و حضور وغیاب در شرکت ایده نوین تجارت روماک نیز از دیگر پروژه‌های تیم استقرار چارگون بوده‌‌اند.
مصطفی حصامی، مدیر پروژ استقرار شرکت لوله‌گستر اسفراین درباره اتمام  این پروژه نیز به روابط عمومی چارگون گفت: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه 5 و زیر سیستم فکس ازحوزه اتوماسیون اداری به مدت 64 نفر ساعت در شرکت لوله‌گستر اسفراین اجرایی شدند.
به گفته وی، ضمن برگزاری جلسات آموزشی مدیر سیستم و تمامی کاربران در این شرکت، اطلاعات جمع‌آوری شده مانند ساختار سازمان، کاربران، الگوی نامه، امضاها و نحوه‌ ورود آن‌ها به مدیر محترم سیستم آموزش داده شد و کلیه اطلاعات به همراه ایشان وارد نرم‌افزار شدند.
حصامی اضافه کرد: در روند استقرار پروژه در شرکت لوله‌‌گستر اسفراین، تمامی الگوهای دسترسی و گروه‌های کارمندی با هماهنگی رابط سیستم در نرم‌افزار وارد و کلیه مستندات آموزشی، الگوهای نامه و امضای مدیران دارای حق امضاء به رابط محترم سیستم تحویل داده شد.

اشتراک گذاری :