شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اورست مدرن پارس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اورست مدرن پارس از میان محصولات راهکار منابع انسانی دیدگاه نرم‌افزارهای حضور و غیاب، ‌حقوق و دستمزد، پرسنلی را برای نخستین همکاری خود با چارگون برگزیده است.
وی افزود: افزایش کارآیی و کمک به عملکرد بهتر سازمان، مهمترین ویژگی نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه است.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» این امکان را می‌دهدتا با مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از اتلاف منابع جلوگیری و یکپارچگی بین سیستم‌ها به افزایش بهره‌وری سازمانی منجر شود.
ترکمان خاطرنشان کرد: متمرکز کردن اطلاعات کارکنان و انجام امور مرتبط با احکام و پرونده‌های پرسنلی، ساختار پویا، فرمول‌پذیری و قابلیت کسب مکانیزه اطلاعات و ایجاد امنیت آنها را می‌توان از مهمترین ویژگی‌های نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه دانست.
وی ادامه داد: نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه نیز با قابلیت ارتباط یکپارچه و منسجم با نرم‌افزار پرسنلی برای دریافت اطلاعات استخدامی و همچنین پیوستگی با نرم‌افزار حضور و غیاب برای دریافت گزارشا‌های عملکرد کارکنان، زیرساختی قوی برای ارسال گزارشات به نرم‌افزار حسابداری محسوب می‌شود.
گفتنی است ؛مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای علی قاسم‌پور واگذار شده است.

اشتراک گذاری :