اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS، محصولات مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را در ساختار خود تکمیل‌ کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از مشتریان قدیمی چارگون است که از محصولات نرم‌افزاری دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، مالی، لجستیک و منابع انسانی بهره برده است.
در حال حاضر نرم‌افزارهای مدیریت اسناد و مکاتبات، سرویس ارسال و دریافت فکس در حوزه زیرساخت، نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت و انبار، حسابداری انبار، نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی، نرم‌افزار آموزش و پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون گردش اداری در حوزه منابع انسانی در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان مورد استفاده کاربران این اداره کل قرار می‌گیرد.
گفتنی است؛ نرم‌افزار BPMS با مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره در سازمان‌ها از طریق یکپارچگی با سایر بخش‌ها، سازمان را قادر می‌سازد تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را به عنوان یک راهکار طراحی کند و در اختیار کاربر نهایی قرار دهد.
مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :