گروه ماشین‌سازی تبریز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی اتوماسیون اداری در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

یوسف نمازدوست- رییس مرکز فناوری اطلاعات گروه ماشین‌سازی تبریز در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: پس از بررسی‌های بسیار زیاد و مقایسه نرم‌افزارهای موجود در بازار، نرم‌افزار مکاتبات 5 دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در مجموعه انتخاب کردیم.
وی عدم مکانیزه کامل امور در ساختار اداری گروه ماشین‌سازی تبریز را علت خرید نرم‌افزار جدید اتوماسیون اداری دانست و افزود: با توجه به قابلیت‌های بیشمار و موثر نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، انتظار داریم تا کلیه نیازهای مکاتباتی در داخل و خارج از سازمان به طور مکانیزه پوشش داده شود.
رییس مرکز فناوری اطلاعات گروه ماشین‌سازی تبریز با تاکید بر ضرورت حذف کاغذ در ساختار اداری این مجموعه یادآورشد: 150 کاربر اصلی در نخستین همکاری با چارگون، نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را به کار خواهند گرفت.
لازم به ذکر است؛ از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :