فاز آموزش کاربران ستاد و واحدهای استانی دانشگاه پیام‌نور به عنوان بخشی از پروژه استقرار نرم‌افزارهای دو راهکار مالی و لجستیک مجموعه دیدگاه از سوی کارشناسان چارگون در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی چارگون نرم‌افزارهای حسابداری مالی، بودجه‌ریزی و اعتبارات و قراردادها از راهکار مالی و نیز نرم‌افزارهای انبار و‌حسابداری انبار، مدیریت اموال و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در حال پیاده‌سازی در ستاد و مراکز استانی دانشگاه پیام نور است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

در بخشی از این پروژه، کارگاه آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان راهکار مالی و راهکار لجستیک چارگون برای کارشناسان واحدهای استانی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور در خراسان رضوی برگزار شده است.
فرآیند استقرار این مجموعه نرم‌افزاری در تاریخ 3 بهمن ماه در ستاد آغاز و اولین کارگاه مربوط به آموزش کارشناسان مراکز استان‌ها طی هفته گذشته در تهران برگزار شد. در حال حاضر کارگاه آموزشی گروه دوم در حال برگزاری است و کارگاه گروه سوم هفته آینده برگزار خواهد شد.
فعالیت‌های مربوط به استقرار نرم‌افزارهای راهکار مالی در دانشگاه پیام نور توسط کارشناسان آقایان هانی کرمی، محمد امین مالکی، علی شاطری و خانم‌ها شبنم بلندهمت و نسترن شیرازی به سرپرستی احسان فاتح در حال انجام است.
در بخش دیگر این پروژه، نرم‌افزارهای انبار و‌حسابداری انبار، مدیریت اموال و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه نیز برای ۱۱ استان از مراکز دانشگاه پیام نور در سطح کل کشور در حال استقرار هستند.
در حال حاضر کارگاه آموزشی گروه اول در حال برگزاری است و کارگاه گروه دوم و سوم نیز طی هفته‌ی جاری و آینده برگزار خواهد شد.
فعالیت‌های مربوط به استقرار نرم‌افزارهای راهکار لجستیک در دانشگاه پیام نور توسط کارشناسان چارگون خانم‌ها پریسا سوهانی، عارفه خدادادی، راضیه حسین‌مردی و آذین رافتی در حال انجام است.

اشتراک گذاری :