نرم‌افزارهای منابع انسانی و مالی دیدگاه برای ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی به شرکت سامانه‌های مدیریت عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون در تفاهم‌نامه استقرار نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه، استقرار نرم‌افزارهای خزانه داری و حسابداری مالی نهایی شده است. علاوه بر این سیستم‌های حضوروغیاب، حقوق و دستمزد و نرم‌افزار پرسنلی نیز عملیاتی خواهند شد.
نرم‌افزارهای منابع انسانی و مالی دیدگاه هرکدام با زیرسیستم‌های متنوع کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از بدو استخدام تا بازنشستگی پرسنل سازمان‌ها و مدیریت امور مالی آنها از بدو  انعقاد قرارداد تا صدور اسناد رسمی را پوشش می‌دهند.

  • نرم‌افزار پرسنلی

در این نرم‌افزار امکان نگهداری کلیه اطلاعات کارکنان براساس فرآیندهای جذب، صدور انواع حکم و قرارداد و…پوشش داده می‌شود. ساختار منعطف نرم‌افزار پرسنلی بستر مناسبی برای پیاده‌سازی انواع متدهای منابع‌انسانی در سازمان‌های دولتی و خصوصی فراهم می‌کند. قابلیت انطباق با قوانین مختلف خدمات کشوری، قانون کار، هیات علمی و … مزیت ویژه‌ این نرم‌افزار است.

  • سیستم حضوروغیاب

سیستم حضور و غیاب به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود. این سیستم با ثبت اطلاعات کارکردها و تهیه گزارش ساعات حضور و غیاب در محاسبه حقوق کارکنان نقش ایفا می‌کند. انعطاف‌پذیری و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع مختلف سخت‌افزارهای ثبت تردد و دستگاه‌های کارت‌ساعت را فراهم می‌کند.

سیستم حقوق و دستمزد دیدگاه، محاسبه حقوق و مزایا و تولید اسناد را برعهده دارد. پس از محاسبه کارکرد پرسنل در نرم افزار حضور وغیاب، محاسبه حقوق و مزایا در نرم‌افزار حقوق و دستمزد انجام می‌شود. پس از این فرآیند، تولید اتوماتیک سند پرداخت در نرم‌افزارهای مالی دیدگاه چرخه پرداخت حقوق پرسنل را کامل می‌کند.

نرم‌افزار حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی) منطبق بر آخرین تغییرات وزارت دارایی طراحی شده است و همه گزارشات را مطابق استانداردهای حسابداری تعهدی و پروتکل‌های این وزارتخانه ارائه می‌کند. پیاده‌سازی نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه به گونه‌ایست که حتی تغییرات دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تعهدی ابلاغی از طرف وزارت دارایی در آینده بدون نیاز به برنامه‌نویسی توسط مدیر سیستم قابل اعمال است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نرم‌افزار خزانه‌داری دیدگاه

نرم‌افزار خزانه‌داری مجموعه دیدگاه با استفاده از ارتباط با نرم‌افزار بودجه در زمان ثبت هرگونه رویداد دریافت و پرداخت، قابلیت کنترل رویداد با پیش‌بینی بودجه را دارد. این قابلیت به گونه‌ای است که حتی می‌توان مصارف مرتبط با مراکز هزینه و پروژه‌ها را نیز مدیریت کرد. از مزیت‌های این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان مدیریت رویدادهای دریافت و پرداخت شرکت‌ها یا شعب زیرمجموعه با استفاده از قابلیت خزانه‌های متفاوت
  • امکان دریافت دستور دریافت و پرداخت و دستور اخذ و ارائه ضمانت‌نامه از نرم‌افزار قراردادها و نیز سایر نرم‌افزارهای خارج از دیدگاه
  • امکان صدور سند حسابداری انواع رویدادهای مختلف نرم‌افزار خزانه‌داری با تنوع ترکیبی دلخواه

 

 

 

اشتراک گذاری :