شرکت پیشرو صنعت سرد خزر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت پیشرو صنعت سرد خزر از مشتریان قدیمی چارگون است که نرم‌افزارهای مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، اموال و دارئی‌های ثابت و انبار و حسابداری انبار در حوزه لجستیک، حسابداری مالی و بانک اطلاعاتی نرم‌افزار مالی، خزانه‌داری در حوزه مالی و نرم‌افزارهای بیمه و بهداشت، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد در حوزه منابع انسانی را خریداری کرده است.
این شرکت با خرید نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری و منابع انسانی دیدگاه در تلاش است تا ساختار سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند و انجام امور پرسنل را با گردش بهینه اطلاعات به سهولت و راحتی انجام دهد، چراکه در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، به مفهوم اتوماسیون اداری از منظر نوینی نگریسته شده است که محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برگرفته و پاسخگوی حجم وسیعی از فرآیندهای سازمان است.
در حوزه اتوماسیون اداری مجموعه دیدگاه، علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها و تعاملات مورد نیاز برای تولید و گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، چرخه‌های مربوط به مدیریت زمان پرسنل، مدیریت کارها، جلسات و اطلاعات سازمان نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.
مدیران شرکت پیشرو صنعت سرد خزر با استفاده از سیستم‌های حوزه منابع انسانی دیدگاه نیز می‌توانند به اطلاعات کامل و به هنگام پرسنل، بدون توجه به پراکندگی جغرافیایی و گروه‌های کاری مستقل، دسترسی داشته باشند.
شرکت پیشرو صنعت سرد خزر در زمینه طراحی تولید و واردات تجهیزات صنایع برودتی و تجهیزات سوپرمارکت‌ها و هایپر مارکت‌ها فعالیت می‌کند.

اشتراک گذاری :