کارگاه آموزشی «محاسبات ماموریت» در نرم‌افزار حقوق ودستمزد دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، پس از چندماه پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کلیه واحدهای تابعه آن از طریق سیستم دیدگاه، امروز سه‌شنبه 31 مردادماه، جلسه آموزشی موضوع «محاسبات ماموریت» دیدگاه با حضور کاربران ستادی و نمایندگان 60 واحد عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برپا شد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با ۱۸ هزار پرسنل و ۷۴ واحد عملیاتی از کاربران قدیمی دیدگاه است که از مجموعه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، مدیریت فرآیندها و نرم‌افزارهای منابع انسانی بهره می‌برد و در حال حاضر نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد، تشکیلات سازمانی، آموزش، پرسنلی، حضور وغیاب، دیدگاه همراه، مکاتبات، BPMSو سرویس‌هایLink ،ECE ،SYNC و ارسال و دریافت فکس در این مجموعه استقرار یافته‌اند.
بنابراین گزارش، برگزاری کارگاه آموزشی «محاسبات ماموریت» از طریق نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه را آقایان محمدحسین برزگری و آزاد خدانظر از کارشناسان استقرار و پشتیبانی منابع انسانی چارگون برعهده دارند.

اشتراک گذاری :