کارگاه آموزشی مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی مبتنی بر BPMN 2 با محور استانداردسازی فرآیندها در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون برپا می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
محسن سیف محمدی، کارشناس استقرار مدیریت فرآیندها که سخنران اصلی این کارگاه است به روابط عمومی چارگون گفت: تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای روال‌‌های انجام کار هستند که موضوعاتی مانند مرخصی و ماموریت به عنوان فرآیندهای عمومی و یکسری فرآیندهای تخصصی را شامل می‌شوند. در این میان، برای یکسان‌سازی درک افراد از هریک از این فرآیندها و انجام کارها لازم است تا روال‌ها کاری مدل‌سازی و مستند شوند.
به گفته سیف محمدی، زبان‌های مختلفی برای مدل‌سازی روال‌ها و جریان‌های کاری وجود دارد که به استناد سازمان OMG از میان تمامی آنها زبان BPMN جامع‌تر و کاربردی‌تر است.
وی تصریح کرد: از آنجا که در این زبان، امکان تعیین نقش‌های فرآیندی، تقدم و تاخر فعالیت‌ها (زمان بندی)، روال جریان کار و استثناهای فرآیندی وجود دارد با BPMN می‌توان فرآیندهای سازمانی را استاندارد کرد و درک یکسان و صحیحی از کارها را بین افراد سازمان به اشتراک گذاشت.
کارشناس استقرار مدیریت فرآیندهای چارگون خاطر نشان کرد: در کارگاه آموزشی مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی BPMN 2 تلاش می‌کنیم تا علاوه بر معرفی فرآیندهای سازمانی به معرفی  این زبان و آموزش مدل‌سازی بر اساس آن، بپردازیم.
گفتنی است؛ در کارگاه آموزشی مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی مبتنی بر BPMN 2 محمد اکبری از دیگر کارشناسان استقرار مدیریت فرآیندهای چارگون نیز حضور خواهد داشت.

اشتراک گذاری :