مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون تاکید کرد: پویایی و نشاط سازمانی شرکت از طریق برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نوآورانه را در این دفتر پیگیری می‌کنیم.

نوشین محمدی- مدیر برنامه_ریزی و توسعه سازمانی چارگون
نوشین محمدی- مدیر برنامه_ریزی و توسعه سازمانی چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون در ادامه اجرای طرح «چارگون 98» نقش جدیدی با عنوان «واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمان» تعریف شده است. مسئولیت ایجاد و توسعه این واحد برعهده نوشین محمدی گذاشته شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

از نظر مدیران چارگون، رسالت اصلی این نقش، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیشتر بین تیم‌ها و فرآیندهای کاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات توسعه‌ای و نوآورانه در سطح شرکت است.
کمک به ایجاد ارزش‌های جدید در شرکت برای همکاران و به تبع آن برای مشتریان، مهمترین انتظار از این نقش است. با توجه به سابقه و تجربه نوشین محمدی در تیم‌های مختلف صف و ستادی شرکت، این انتظار دور از دسترس نیست.
نوشین محمدی درباره مسئولیتش در این نقش گفت: واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمان با هدف رشد و ارتقای عملکرد در حوزه فرآیندها، سیستم‌ها و ساختار کارها در چارگون ایجاد شده تا زمینه اثربخشی و بهره‌وری تیم‌ها را هموار کند.

پرورش توانمندی‌های ویژه همکاران

وی ادامه داد: این جایگاه شغلی در کنار سایر تیم‌های شرکت تلاش دارد تا فضای کاری مطلوب، انگیزه‌بخش و متعهدانه‌ای را ایجاد کند. ترغیب و تشویق افراد به انجام درست مسئولیت‌ها و ایجاد بستر مشارکت فعالانه‌ آنها در برنامه‌ریزی و اجرای امور از دیگر کارکردهای این دفتر است.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون اضافه کرد: در شرکت، ارزش‌های مشترک شناخته شده‌ای داریم که همگی برای حفظ و نگهداری از آن‌ها تلاش می‌کنیم. در این واحد تلاش می‌کنیم تا زمینه آگاهی و اطلاع بیشتر همکاران از دیدگاه‌ها و رویکردهای کلان شرکت را بیشتر فراهم کنیم.
محمدی یادآورشد: در چارگون، همواره سطح اعتماد بین افراد و تیم‌ها و همچنین سطح مشارکت و همکاری آنها نقطه قوت شرکت محسوب می‌شود، حفظ این ارزش‌ها وظیفه ما در واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون است.
او اضافه کرد: تیم‌های مختلف چارگون همواره در چارگون بر انجام کار با کیفیت و متعهدانه تاکید دارند. آنها خود را به صورت مستقیم مسئول و پاسخگوی خروجی کار می‌دانند.
به گفته وی، در این شرایط همکاران فرصت خواهند داشت تا با پرورش توانمندی‌های ویژه خود، مسیر رشد و توسعه سازمانی را سرعت بخشند و فرصت‌های چالشی و جدیدی را بر سر راه خود ببینند.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون خاطرنشان کرد: چنین فضایی به شرکت ما قابلیت پیش‌بینی، انطباق و اقدام به موقع در قبال تغییر و تحولات را می‌دهد. این امر در نهایت به رضایت‌مندی بیشتر کارکنان و سازمان‌های بهره‌بردار دیدگاه منجر خواهد شد.

اشتراک گذاری :