نوشین محمدی- مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون: پویایی و نشاط سازمانی شرکت، دستور کار ماست

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون تاکید کرد: پویایی و نشاط سازمانی شرکت از طریق برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نوآورانه را در این دفتر پیگیری می‌کنیم.

نوشین محمدی- مدیر برنامه_ریزی و توسعه سازمانی چارگون

نوشین محمدی- مدیر برنامه_ریزی و توسعه سازمانی چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون در ادامه اجرای طرح «چارگون 98» نقش جدیدی با عنوان «واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمان» تعریف شده است. مسئولیت ایجاد و توسعه این واحد برعهده نوشین محمدی گذاشته شده است.

از نظر مدیران چارگون، رسالت اصلی این نقش، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیشتر بین تیم‌ها و فرآیندهای کاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات توسعه‌ای و نوآورانه در سطح شرکت است.
کمک به ایجاد ارزش‌های جدید در شرکت برای همکاران و به تبع آن برای مشتریان، مهمترین انتظار از این نقش است. با توجه به سابقه و تجربه نوشین محمدی در تیم‌های مختلف صف و ستادی شرکت، این انتظار دور از دسترس نیست.
نوشین محمدی درباره مسئولیتش در این نقش گفت: واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمان با هدف رشد و ارتقای عملکرد در حوزه فرآیندها، سیستم‌ها و ساختار کارها در چارگون ایجاد شده تا زمینه اثربخشی و بهره‌وری تیم‌ها را هموار کند.

پرورش توانمندی‌های ویژه همکاران

وی ادامه داد: این جایگاه شغلی در کنار سایر تیم‌های شرکت تلاش دارد تا فضای کاری مطلوب، انگیزه‌بخش و متعهدانه‌ای را ایجاد کند. ترغیب و تشویق افراد به انجام درست مسئولیت‌ها و ایجاد بستر مشارکت فعالانه‌ آنها در برنامه‌ریزی و اجرای امور از دیگر کارکردهای این دفتر است.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون اضافه کرد: در شرکت، ارزش‌های مشترک شناخته شده‌ای داریم که همگی برای حفظ و نگهداری از آن‌ها تلاش می‌کنیم. در این واحد تلاش می‌کنیم تا زمینه آگاهی و اطلاع بیشتر همکاران از دیدگاه‌ها و رویکردهای کلان شرکت را بیشتر فراهم کنیم.
محمدی یادآورشد: در چارگون، همواره سطح اعتماد بین افراد و تیم‌ها و همچنین سطح مشارکت و همکاری آنها نقطه قوت شرکت محسوب می‌شود، حفظ این ارزش‌ها وظیفه ما در واحد برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون است.
او اضافه کرد: تیم‌های مختلف چارگون همواره در چارگون بر انجام کار با کیفیت و متعهدانه تاکید دارند. آنها خود را به صورت مستقیم مسئول و پاسخگوی خروجی کار می‌دانند.
به گفته وی، در این شرایط همکاران فرصت خواهند داشت تا با پرورش توانمندی‌های ویژه خود، مسیر رشد و توسعه سازمانی را سرعت بخشند و فرصت‌های چالشی و جدیدی را بر سر راه خود ببینند.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی چارگون خاطرنشان کرد: چنین فضایی به شرکت ما قابلیت پیش‌بینی، انطباق و اقدام به موقع در قبال تغییر و تحولات را می‌دهد. این امر در نهایت به رضایت‌مندی بیشتر کارکنان و سازمان‌های بهره‌بردار دیدگاه منجر خواهد شد.

برچسب ها: , , , ,