مدیر جدید راهکار منابع انسانی دیدگاه تاکید کرد: ارتقای سطح رضایتمندی کاربران نرم‌افزارهای منابع انسانی  در حوزه محصولات و خدمات، اولویت ما در ادامه راه خواهد بود.

مدیر راهکار منابع انسانی دیدگاه ارتقای سطح رضایتمندی مشتری اولویت ماست
مدیر راهکار منابع انسانی دیدگاه ارتقای سطح رضایتمندی مشتری اولویت ماست

به گزارش روابط عمومی چارگون، راهکار منابع انسانی به لحاظ تعداد اعضای تیم و نرم‌افزارها، بزرگترین تیم‌ شرکت چارگون است. مدیریت این راهکار را از این پس، شهرزاد فتاحی برعهده خواهد داشت.
شهرزاد فتاحی به واسطه حضور مستمر و موثرش در بدنه حوزه منابع انسانی در چند سال اخیر، شناخت بسیار خوبی نسبت به نرم‌افزارها و فرآیندهای داخلی این تیم دارد.
به زعم مدیران چارگون، شهرزاد فتاحی با سبک و شیوه مدیریتی خاص خود، تلاش خواهد کرد تا ضمن افزایش توسعه و نفوذ محصولات این حوزه در بازار، خشنودی مشتریان را بیش از پیش تامین کند. او نمونه یک زن و مادر موفق در چارگون است که در کارش، پیشرفت چشمگیری داشته است. آرامش و تمرکز ویژه او، سبک خاصی از مدیریت و تمرکز بر امور را به همراه دارد که در بین همکارانش بسیار مورد توجه است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

•انسجام و یکپارچگی ارکان راهکار منابع انسانی دیدگاه

شهرزاد فتاحی درباره مسئولیت جدید خود در حوزه مدیریت منابع انسانی چارگون می‌گوید: تغییر سبک ارائه خدمات استقرار پروژه‌های منابع انسانی که از مدت‌ها قبل آغاز شده، ‌نقطه عطفی برای چارگون  است. این سبک ارائه خدمات با تشکیل جلسات کنترل پروژه داخلی و در محل سازمان مشتری به آسیب‌شناسی موانع و مدیریت چگونگی روند پیشرفت پروژه منجر شده است. این امر برای چارگون،دستاوردهای بزرگی در ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به همراه داشته است.
وی تاکید می‌کند: حوزه منابع انسانی دیدگاه در گرو‌ه‌های تولید،‌ استقرار و پشتیبانی از انسجام و یکپارچگی زیادی برخوردارند. تاثیر مثبت این هماهنگی را می‌توان در کارنامه موفق تیم‌ها و رضایتمندی مشتری‌ها مشاهده کرد.

•ارائه سبک متفاوتی از خدمات به مشتریان

مدیر راهکار منابع انسانی دیدگاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعضای تیم بسیار سرزنده و پرانگیزه هستند و در سه حوزه تولید، استقرار و پشتیبانی تلاش می‌کنند تا محصول و سبک متفاوتی از خدمات را به مشتریان ارائه کنند. تلاش ما همچنان بر حفظ جایگاه سازمان‌های مشتری و رفع نیازهای سازمانی آنها در حوزه‌های مختلف راهکار منابع انسانی دیدگاه متمرکز خواهد بود.
به گفته وی، افزایش رضایتمندی مشتریان بهره‌بردار دیدگاه در حوزه محصولات و خدمات منابع انسانی، اولویت مدیریت و اعضای این راهکار خواهد بود.

اشتراک گذاری :