کارگاه آموزشی«هنر شناخت مردم» با حضور جهانگیر پورصمیمی، مدرس رسمی تیپ‌شناسی شخصیت به روش(MBTI) برگزار می‌شود.
 به گزارش روابط عمومی چارگون، کارگاه یک‌روزه هنر شناخت مردم روز 28 اردیبهشت‌ماه از ساعت 8:30 تا 15:30 با حضور جمعی از کارشناسان و نمایندگان منابع انسانی سازمان‌های مشتری چارگون برپا می‌شود.
هدف اصلی از برگزاری این کارگاه، ارائه راهکاری برای شناخت افراد، نگاه درست به دیگران و درک تفاوت انکارنشدنی دنیای آدم‌ها با یکدیگرست.
در این کارگاه که در محل مرکز آموزش و مشاوره چارگون برگزار می‌شود، یکی از معروفترین و پرکاربردترین الگوهای شناخت افراد به نام MBTI مرور می‌شود.
این کارگاه سرفصل‌های متنوعی را در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان رئوس زیر اشاره کرد:
شخصیت و تیپ‌شناسی شخصیت، ترجیحات انسانی،‌ معرفی 4 ترجیح دو گانه MBTI،‌ برون‌گرا (Extraversion) در مقابل درون گرا (Introversion)، ارائه نکته‌های اصلی برای تعامل با برون‌گرایان و درون‌گرایان، چگونگی تعامل با افراد حسی و افراد شمی، نکته‌های اصلی برای تعامل با افراد فکری و افراد احساسی و ارائه نکته‌هایی اصلی برای تعامل با افراد قضاوتی و افراد ادراکی.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :