مدیر ایجاد و گسترش سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: اعطای نشان سازمان الکترونیکی برتر از سوی چارگون،‌ عاملی برای تقویت رویکردهای مکانیزاسون در سازمان‌های مشتری است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
مدیر ایجاد و گسترش سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور
مدیر ایجاد و گسترش سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور

محسن شاکرآرانی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: دریافت نشان سازمان الکترونیکی برتر از سوی شرکت چارگون با وجود معیار و ضوابطی که برای انجام ارزیابی‌ها و در نهایت انتخاب مشتریان برتر تعریف شده،‌علاوه بر اعتباربخشی به برند شرکت، عاملی برای افزایش سطح کیفی بهره‌برداری از محصولات دیدگاه در سازمان‌های مشتری است.
وی ادامه داد: این توجه و ارزیابی از سوی چارگون، موجب می‌شود تا سازمان‌های مشتری بر عملکرد بهینه، کارآمد و با کیفیت مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه تاکید بیشتری داشته باشند.
مدیر ایجاد و گسترش سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور همچنین یادآورشد: اعطای نشان سازمان الکترونیکی برتر در واقع الگوسازی برای سایر مشتریان است تا بتوانند مانند سازمان‌های منتخب،‌ راهکارهای دیدگاه را به بهترین شکل به کار بگیرند.
شاکرآرانی، گردهمایی‌های سالانه چارگون را فرصت مناسبی برای ارتباط با مشتریان دانست و افزود: این گردهمایی‌ها همچنین فرصت مناسبی برای تعامل بین سازمان‌های کاربر دیدگاه با یکدیگر است تا بتوانند تجربیات خود به ویژه در حوزه استقرار نرم‌افزارهای دیدگاه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
وی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را تاثیر گذار در مکانیزاسیون فرآیندهای اداری و منابع انسانی و سایر بسترها در سازمان‌ها و ادارات دانست و افزود: چارگون باید با تمرکز بیشتر بر روی نرم‌افزار bpms و نرم‌افزار کارها که محصول سال گذشته‌اش بود، زمینه بهر‌ه‌برداری از این دو محصول را کارآمدتر و بهینه‌تر کند.

اشتراک گذاری :